VZW Het Nest

VZW Parkmanagement VZW Het Nest

vzw Parkmanagement VZW Het Nest verbreedt de samenwerking tussen de ondernemers in Beringen. Wij bieden bepaalde diensten zoals onder andere verlaagde tarieven (groene energie, afvalophaling, kantoorbenodigdheden, schoonmaak, consortiumbewaking,…) centraal aan. Daardoor stimuleren we de samenwerking tussen de bedrijven op de bedrijventerreinen.

Lid Worden

VZW Het Nest

De vzw Het Nest zal de samenwerking tussen de ondernemers in Evergem verbreden. Door het centraal aanbieden van bepaalde diensten en voorzieningen willen we niet alleen economische voordelen realiseren voor u als bedrijf maar ook de samenwerking op het bedrijventerrein verduurzamen.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij het beheer van bedrijventerreinen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij het beheer van bedrijventerreinen. De weg naar duurzaamheid verloopt via samenwerking, zowel tussen de bedrijven onderling als tussen de bedrijven en de terreinbeheerder. Op die manier gaan bedrijven efficiënter en milieubewuster opereren en wordt de omgevingskwaliteit en dus de aantrekkingskracht van de bedrijvenzone verbeterd. Parkmanagement is het instrument om dit proces gestalte te geven. Met de oprichting van de vzw Evergem is het kader gecreëerd om van de bedrijvenzone een model te maken van duurzaam parkmanagement.

Om het parkmanagement vorm te geven laat vzw Evergem zich bijstaan door Quares, vastgoedspecialist en facility manager, die reeds heel wat ervaring heeft bij het uitwerken van duurzaam parkmanagement op bedrijventerreinen verspreid over Vlaanderen.

De parkmanager

Wie is Quares?
Als duurzaam parkmanager staat Quares in voor het dagelijks beheer en de opvolging van gemeenschappelijke diensten en voorzieningen op het bedrijventerrein Het Nest.

Quares staat voor Quality Real Estate Services. Quares is een vastgoedspecialist, die zowel op de Belgische, Nederlandse, en Luxemburgse markt actief is. De onderneming heeft als voornaamste objectief om de financiële return op vastgoed van private klanten, business partners en investeerders te maximaliseren.
.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij het beheer van bedrijventerreinen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij het beheer van bedrijventerreinen. De weg naar duurzaamheid verloopt via samenwerking, zowel tussen de bedrijven onderling als tussen de bedrijven en de terreinbeheerder. Op die manier gaan bedrijven efficiënter en milieubewuster opereren en wordt de omgevingskwaliteit en dus de aantrekkingskracht van de bedrijvenzone verbeterd. Parkmanagement is het instrument om dit proces gestalte te geven. Met de oprichting van de vzw Evergem is het kader gecreëerd om van de bedrijvenzone een model te maken van duurzaam parkmanagement.

Interne en externe communicatie

De parkmanager zal de ondernemingsclub ondersteunen bij de organisatie van bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten, gastlezingen, infosessies, enz.

Op vlak van externe communicatie wordt vooral getracht een zo nauw mogelijke band te onderhouden met de gemeente, zodat alle informatie langs beide partijen zo snel mogelijk kan worden doorgespeeld.

Ondersteuning inzake duurzaamheid

Om bedrijven systematisch te ondersteunen in hun evolutie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen zal de parkmanager informatie aanleveren die de individuele bedrijfswerking kan verduurzamen. Ook hier worden projecten aangegaan die trachten de duurzaamheid van het bedrijventerrein in het algemeen alsook individuele bedrijven te verbeteren, mits instemming en medewerking met de desbetreffende bedrijven. Belangrijk is dat altijd op zoek wordt gegaan naar een win-win situatie voor iedere betrokken partij.

Subsidie-screening

De Parkmanager volgt permanent de verschillende subsidiemogelijkheden op die voor de bedrijventerreinen, en dus ook voor alle bedrijven ter plaatse, nieuwe initiatieven ondersteunen en helpen opzetten.

Organiseren evenementen

Met de bedoeling om een zo nauw mogelijke community te creëren binnen de terreinen, worden regelmatig evenementen georganiseerd om de mensen dichter bij elkaar te krijgen. 

Dit kan gaan om het organiseren van recepties en happenings die specifiek gericht zijn op sociale interacties, of workshops die eerder proberen bedrijven specifieke vaardigheden aan te leren en onderlinge ideeënwisseling tussen bedrijven te stimuleren.

Regelmatige interne bijeenkomsten

Door onder andere een periodieke samenkomst van de bestuursleden en de jaarlijkse algemene vergadering, worden kernpunten voor de vzw besproken, zoals onder andere het financiële overzicht, de begroting en het vooruitzicht op het komende jaar.

JA, ik ben gevestigd in Evergem en wil meteen profiteren van het uitgebreid netwerk, de voordelen en de groepsaankopen

Of wenst u toch liever een persoonlijk gesprek & meer info?

Wij horen graag van u!