Survey energiegemeenschappen - elk inzicht telt


Vanuit de Vlaamse Overheid - speerpuntcluster energie (FLUX50) zijn wij als bedrijventerreinmanagement gevraagd om onze medewerking te verlenen aan een onderzoek geleid door de VUB.

Via een bevraging, waarvan u de link hieronder terug kan vinden, wenst men een duidelijker beeld te krijgen omtrent de huidige situatie en de toekomstige behoeftes van de bedrijven in Vlaanderen met betrekking tot energiegemeenschappen.

Deze enquête is vrijblijvend in te vullen en neemt een 10 tot 15-tal minuten in beslag. We erkennen het belang van een hoge responsgraad over bedrijventerreinen verspreid in Vlaanderen, zodat er via deze bevraging mede rekening kan gehouden worden met de behoeftes van de respondenten.

Voor de vlotheid van verwerking en de daaraan gekoppelde deadline, willen wij jullie vragen de enquête in te vullen ten laatste tegen 31 mei 2023. De antwoorden worden rechtstreeks naar de VUB verstuurd.

We volgen dit als bedrijventerreinmanager mee verder op en vragen de VUB dan ook om hun bevindingen met ons te delen.

Alvast bedankt voor de medewerking!

LInk naar de bevraging

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & de volgende events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels