Financiën gezond houden in coronatijden? 5 werkpunten

Wat kan je als ondernemer doen om je financiën op orde te houden in deze bijzondere tijden? Onze VLAIO financieringsexperten maakten een checklist.


Dat ondernemers het vandaag moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, is een open deur intrappen. Er zijn natuurlijk de maatregelen die de Vlaamse en federale regering en namen om daaraan tegemoet te komen. Onze VLAIO financieringsexperten maakten een overzichtelijke checklist. Check ook hier onze slides (opgemaakt op 3/04/2020).

1. Maak een liquiditeitsprognose 


In onzekere tijden als deze, is het belangrijk om dagelijks zicht te hebben op je financiële middelen. Noch je jaarrekening, noch de stand van je bankrekening volstaan nu. We raden je dan ook ten stelligste aan om een kasplan op te maken: dat biedt je inzicht in de uitgaven die je te wachten staan en de mogelijke inkomsten die je nog te goed hebt. Zo’n kasplan is de werkelijke barometer van je bedrijfsvoering. Hoewel Excel al goed kan helpen, vind je vaak ook kasplanningstools gekoppeld aan je boekhoudsoftware. Naar aanleiding van de coronacrisis kan je ook de EY Finance Navigator voor 3 maand gratis testen.  

2. Kan je je liquiditeitspositie verbeteren?

Kijk eerst en vooral naar die maatregelen die je liquiditeitspositie onmiddellijk kunnen verbeteren. We denken aan de corona hinderpremie, de compensatiepremie of het uitstellen van je belastingen: BTW, BV, vennootschapsbelasting, personenbelasting, verkeersbelasting (4 maanden uitstel), onroerende voorheffing voor bedrijven (ook pas in het najaar). Ook je verschuldigde werkgevers- en werknemersbijdragen aan de RSZ of een aantal verzekeringspremies kunnen uitgesteld of verminderd worden.   

Daarnaast werkten de banken een voorstel uit om de aflossing van kapitaal voor bestaande kredieten tot en met 31 oktober uit te stellen, zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend.  

Tenslotte is ook het aanvragen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor personeel een manier om je directe liquiditeitsproblemen aan te pakken. 

Een overzicht van alle coronamaatregelen vind je hier.

3. Wie is jou nog wat schuldig? 

Aan de inkomstenzijde is het vooral zaak om te kijken wie jou nog wat verschuldigd is en dat secuur op te volgen. Zijn al je facturen de deur uit? Zijn er goede, belangrijke relaties voor de toekomst die je met een korting over de streep kan trekken? 

4. Beperk je voorraad 
Het ligt voor de hand, maar we wijzen er toch nog even op: beperk waar mogelijk je voorraad en bekijk welke automatische bestellingen je kan stopzetten. Ga in overleg met je leveranciers.

5. Bereken je nood aan (tijdelijke) financiering

Heb je alle vorige stappen doorlopen, dan kan je je nood aan een tijdelijke financiering berekenen. Daarmee kan je dan naar je bank stappen voor een overbruggingskrediet voor bestaande niet-bancaire schulden die maximaal 12 maanden oud zijn (achterstallige huur, leveranciersschulden, RSZ- of BTW-schulden) en kan je laten waarborgen door een overheidswaarborg.   

Gezonde start-ups en scale-ups kunnen ook bij PMV/z terecht voor een achtergestelde lening op 3 jaar. 

Alternatieve financiering via crowdlendingplatform zoals WinWinner valt zeker ook te overwegen. Zij verlagen momenteel het minimale investeringsbedrag naar 100 euro en ondernemingen krijgen de mogelijkheid om rewards zoals waardebonnen te koppelen aan een investering.  


Meer up-to-date info fiscale maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis vind je steeds in de Subsidiedatabank.

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & de volgende events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels