Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij het beheer van bedrijventerreinen


Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij het beheer van bedrijventerreinen. De weg naar duurzaamheid verloopt via samenwerking, zowel tussen de bedrijven onderling als tussen de bedrijven en de terreinbeheerder. Op die manier gaan bedrijven efficiƫnter en milieubewuster opereren en wordt de omgevingskwaliteit en dus de aantrekkingskracht van de bedrijvenzone verbeterd. Parkmanagement is het instrument om dit proces gestalte te geven. Met de oprichting van de vzw Evergem is het kader gecreƫerd om van de bedrijvenzone een model te maken van duurzaam parkmanagement.

Om het parkmanagement vorm te geven laat vzw Evergem zich bijstaan door Quares, vastgoedspecialist en facility manager, die reeds heel wat ervaring heeft bij het uitwerken van duurzaam parkmanagement op bedrijventerreinen verspreid over Vlaanderen.

Parkmanagement op drie niveaus

Parkmanagement speelt zich af op drie verschillende niveaus, waarbij verbeteringen op het derde niveau vaak rechtstreeks voortvloeien uit veranderingen op de twee andere niveaus.
  • Het eerste niveau, infrastructuur, houdt zich bezig met de infrastructuren op het bedrijventerrein. De grootste voordelen en de grootste besparingen kunnen natuurlijk pas bereikt worden als het bedrijventerrein opgebouwd wordt met een duurzaam beheer in het achterhoofd. De inplanting van wegen en mobiliteit in het algemeen, de inplanting van groen en groene gebouwen, eventueel het voorzien van een centraal facility point als aanspreekpunt voor alle bedrijven, de aanleg van collectieve hoog rendement nutsvoorzieningen, het voorzien van groene energie enzovoort maken allemaal deel uit van de inplanting.
  • Een niveau hoger vinden we samenwerking op bedrijventerreinen (collectief) via de uitwisseling van reststromen, samen aankoop, facility sharing en kennisuitwisseling. Samenwerken op het tweede niveau hoeft niet strijdig te zijn met concurrentie. Van concurrent naar concullega naar partner! Het lijkt een risicovolle en moeilijke stap, maar de voordelen kunnen erg groot zijn.
  • Op het individueel bedrijfsniveau wordt de eigen bedrijfsvoering geoptimaliseerd door betere arbeidsomstandigheden, door een vermindering van energie- en grondstoffengebruik en door een grotere focus op de core business.

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & de volgende events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels