Quares ondertekent Greendeal biodiversiteit voor bedrijventerreinen in beheer


Investeren in biodiversiteit betekent win-win voor bedrijf en omgeving. Meer dan 110 bedrijven, waaronder ook Quares, engageren zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen.

Voordelen voor bedrijf en omgeving 

Investeringen in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen zorgen voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden. Ze versterken het “groenblauwe netwerk” en zorgen zo voor een gezondere omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen. Meer groen heeft positieve gevolgen voor ons klimaat en draagt onder andere bij aan waterzuivering, brengt verkoeling en zuivert de lucht. Een rijkere biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen versterkt dus de gezondheid en het welzijn van de werknemers en van de buurtbewoners. Werken aan meer biodiversiteit komt ook het imago van bedrijven bij klanten, leveranciers, medewerkers en stakeholders ten goede. Het vergroenen van het eigen terrein kan bedrijven ook op de kaart zetten als innovatieve spelers en zo een belangrijke schakel vormen om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te houden.

Engagementen van Quares

De deelnemers aan de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit hebben elk bepaald welke maatregelen zij zullen nemen om de natuurwaarde van hun terrein te verhogen. Quares zal in de komende 3 jaar volgende acties ondernemen:

  • Interne/externe communicatie rond de Green Deal aan onze bedrijven op de terreinen
  • Interne opleiding omtrent biodiversiteit bij de collega’s van property- en facility management bij Quares 
  • Sensibilisatie en informatie omtrent het belang van biodiversiteit in de trimestriĆ«le nieuwsbrieven op onze bedrijventerreinen in Vlaanderen 
  • Promotie van het actieplan bedrijven en biodiversiteit 
  • Ondersteuning bieden bij piloot biodiversiteitsprojecten 
  • Deelname aan bijeenkomsten van het lerend netwerk 
  • Natuurvriendelijke terreinen documenteren met enkele foto’s en een tekstje om als ‘best practice’ op de website te plaatsen 
  • Organisatie van een groepsaankoop op de bedrijventerreinen (bv. Insectenhotels, bloemenmengsels, …) 
  • Opzetten van samenwerkingen met lokale tuinaannemers waarbij biodiversiteit een gekend en toegepaste werkwijze is
  • Een gemeenschappelijk project met een lokale school of vereniging opzetten rond biodiversiteit op een nabijgelegen bedrijventerrein (bv. Planten van bloembollen, maken van nestkastjes met palettenhout van de bedrijven en dit terugplaatsen op het terrein,…)
Freddy Hoorens (Partner Quares) en Igna Linten (Head of Business Park Management ) ondertekenen met veel trots de Greendeal

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & de volgende events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels