Wat doet de vzw?


Conform de statuten kunnen de doelstellingen van de VZW Het Nest als volgt worden omschreven:
  • Actor te zijn in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Het Nest. Dit zal gebeuren door het opzetten van een duurzaam parkmanagement op een manier die toelaat de voordelen ten gunste van de deelnemende bedrijven te koppelen aan een maatschappelijke meerwaarde, zodat het parkmanagement bijdraagt tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
  • Door concrete acties bij te dragen tot het in stand houden van het kwaliteitsniveau op de bedrijvenzone en de aantrekkingskracht ervan als vestigingsplaats voor bedrijven. 
  • Het organiseren van overleg tussen het terreinbeheer en de gevestigde bedrijven met het oog op het onderhoud en de kwaliteitsbewaking van het openbaar en het privaat domein. 
  • Het tot stand brengen van samenwerking tussen de bedrijven op het bedrijvenpark Het Nest bij de inkoop van ondersteunende facilitaire diensten om een efficiënte, kostenbesparende en milieuondersteunende werking van deze bedrijven mogelijk te maken. 
  • Via het georganiseerde parkmanagement de aspecten van duurzaam bedrijventerreinmanagement die een economische, ecologische en maatschappelijke meerwaarde leveren, te promoten en te ondersteunen bij de bedrijven op het bedrijvenpark Het Nest. 
  • Het communicatiekanaal te zijn naar de buitenwereld aangaande ondernomen acties maar eveneens de belangenbehartiging waar te nemen voor de aanwezige bedrijven. 
  • Met de bedoeling om een zo nauw mogelijke community te creëren binnen het bedrijventerrein, worden regelmatig evenementen georganiseerd om de mensen dichter bij elkaar te krijgen. Dit kan gaan om het organiseren van recepties en happenings die specifiek gericht zijn op sociale interacties, of workshops die eerder proberen bedrijven specifieke vaardigheden aan te leren en onderlinge ideeënwisseling tussen bedrijven te stimuleren. 
  • Door onder andere een periodieke samenkomst van de bestuursleden en de jaarlijkse algemene vergadering, worden kernpunten voor de vzw besproken, zoals onder andere het financiële overzicht, de begroting en het vooruitzicht op het komende jaar. 

De rol van de vzw Het Nest is sterk bedrijfsgericht. Door de betrokkenheid van de gemeente Evergem bij de vzw, wordt de link tussen terreinbeheer en parkmanagement verankerd en kan een kruisbestuiving van ideeën en acties ontstaan die preventief kunnen werken, wat de kwaliteit en de doeltreffendheid van de bedrijvenzone Het Nest zonder twijfel ten goede komt.

De vzw Het Nest is ook het kanaal om bedrijven te sensibiliseren voor thema’s met een hogere maatschappelijke en milieuondersteunende waarde. Anders omgaan met grondstoffen, afval, energie, mobiliteit enz. moeten uitdagingen zijn waar de bedrijven van Het Nest op termijn moeten voor openstaan. Gemeente Evergem en parkmanager Quares zijn ervan overtuigd dat het parkmanagementproject Het Nest een inspiratiebron zal worden voor gelijkaardige parkmanagementinitiatieven in Oost-Vlaanderen.

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & de volgende events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels